Sesja Rady Miejskiej Drukuj
09.09.2014.


Na czterdziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w tej kadencji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku oraz rozpatrzyli i podjęli pięć uchwał.

Pierwsza uchwała dotyczyła przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i samorządów mieszkańców osiedli Gminy Ciechanowiec, w których punkt 2, mówiący: "Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego” ma otrzymać brzmienie „Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów”.

Kolejne uchwały dotyczyły spraw związanych z bieżącym i przyszłym budżetem gminy. Radni podejmując uchwałę w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania, stworzyli Fundusz Zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec, którego wysokość określi 0,3% odpis od planowanych na dany rok budżetowy wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkole, korzystających z opieki zdrowotnej.

Następne uchwały dotyczyły określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku, co związane jest z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ciechanowcu wraz z przebudową ulicy Drohickiej”.” 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl