Ogłoszenie o konsultacjach Drukuj
30.09.2014.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Ciechanowiec oraz w sprawie zmiany statutów samorządów mieszkańców osiedli

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego kieruje do konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla.

W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Ciechanowiec, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

Wszelkie propozycje i uwagi do ww. projektów uchwał należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego formularza w terminie od 1 października do 14 października 2014 r.:
- osobiście w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu, pok. 17;
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18- 230 Ciechanowiec;
- lub przesłać w formie elektronicznej na adres: info@ciechanowiec.pl z dopiskiem: „Konsultacje-Statuty Sołectw i Osiedli”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
/-/


Załączniki:

1. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec;

2. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla;

3. formularz zgłaszania opinii.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl