III Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.01.2015.


Na III sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni zajęli się przede wszystkim organizacją pracy rady w 2015 roku i podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady oraz zatwierdzenia planu pracy rady

W planach pracy wszystkich komisji znalazły się przede wszystkim sprawy związane z budżetem: rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2015 roku, prace nad podatkami i opłatami lokalnymi oraz zaopiniowanie budżetu gminy na 2016 rok.

W planie pracy rady znalazło się wiele aspektów życia gminy, o których radni chcą uzyskać informacje, np.: o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o stanie wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznych, o stanie dróg gminnych, o zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy czy o koncepcji działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zgodnie z przyjętym planem pracy Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu przedstawił sprawozdanie z odbytej wizytacji instytucji oraz dróg i ulic w gminie.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Wybory rozpoczną się 1 lutego w Kozarzach a zakończą 24 lutego w Kosiorkach i w Przybyszynie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl