Koncertowe podsumowanie dwóch projektów COKiS Drukuj
16.02.2015.

 

Od lipca 2014 do stycznia 2015 roku w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu realizowane były dwa projekty, które dofinansowane zostały w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie TUTOR.

Pierwszy projekt pod nazwą "Z muzyką przez życie" realizowany przez Nieformalną Grupę Orkiestra Dęta i Rozrywkowa COKiS miał na celu między innymi organizację warsztatów i zajęć z zakresu gry na instrumentach dla członków Orkiestry Dętej i Zespołu Młodzieżowego oraz dla wszystkich chętnych spędzaniem czasu wolnego z muzyką.

Celem projektu było kultywowanie tradycji Orkiestry Dętej, rozwój Zespołu Młodzieżowego, tworzenie warunków do rozwijania zdolności muzycznych, umiejętność pracy w zespole, wskazanie atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego, międzypokoleniowa aktywizacja i integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, dbałość o wysoki poziom artystyczny, upowszechnianie kultury muzycznej, promocja lokalnej społeczności.

W ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdowe warsztaty muzyczne. Uczestnicy warsztatów wyjechali na trzy dni do "Ziołowego Zakątka" w Korycinach, gdzie odpoczywali i pracowali uczestnicząc w warsztatach. W ramach kolejnych warsztatów zajęcia odbywały się w sali Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu. Z pieniędzy projektu zakupiony został nowy instrument: baryton marszowy dla Orkiestry Dętej.

Na zakończenie projektu odbył się koncert obu grup muzycznych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

Drugi projekt pod nazwą "Tańcząc z Orkiestrą" realizowany przez Nieformalną Grupę Roztańczone Dzieciaki, miał na celu między innymi włączenie w życie społeczne dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt zakładał powstanie zespołu tanecznego dziewcząt zwanego mażoretkami, wskazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, wzbudzanie poczucia dumy z przynależności do określonej społeczności, jaką jest Orkiestra Dęta i zespół taneczny mażoretek, nauka praktycznych podstaw nauki tańca, rytmiki, posługiwania się pałeczką mażoretkową, pracy w zespole, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, rozwijanie osobowości. W ramach projektu odbywały się zajęcia taneczne, a podczas ferii zimowych dodatkowe warsztaty taneczne. Zespół mażoretek skupiał uczennice Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu i uczennice Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

Na zakończenie projektu odbył się koncert, podczas którego zaprezentowały się dziewczęta z zespołu mażoretek prezentujące dwa układy taneczne do muzyki granej przez Orkiestrę Dętą COKiS.

                                                                 
Mirosława Chojnowska
Dyrektor COKiS


         Więcej zdjęć...
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl