Kolejna edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii" Drukuj
19.02.2015.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do VII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania najnowszej historii Narodu Polskiego (od 1939 r.) oraz wspierającym pion edukacyjny białostockiego Oddziału IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie; w przypadku instytucji wymagana jest zgoda jej kierownika).

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać powtórnie. Ponowne przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2015 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 31 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok).  Dodatkowych informacji udziela Tomasz Danilecki, tel. 85 664 57 82 lub 662 164 269. Formularze dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej: http://www.ipn.gov.pl/ w zakładce: Konkursy i nagrody.

                                                                   

Oddział IPN w BiałymstokuNagroda Honorowa "Świadek Historii"
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl