Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych Drukuj
30.06.2015.

Z inicjatywy Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec.
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym przedstawiciele organizacji, przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący trzech komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Na początku spotkania burmistrz Ciechanowca przypomniał zebranym, że mieszkańcy naszej gminy od dawna biorą udział w rozwoju swojej społeczności lokalnej i że najlepiej wiedzą jakie są ich potrzeby, a w swoich działaniach potrafią łączyć się aby te potrzeby zaspokoić. Burmistrz wspomniał o wydarzeniu z początku XX wieku, kiedy to mieszkańcy zorganizowali wiec, podczas którego doszli do wniosku, że najpilniejszą potrzebą lokalnej społeczności jest budowa pierwszego polskiego sklepu w Ciechanowcu. W wyniku czego powstał budynek Ciechanowieckiej Spółki Rolniczo-Spożywczej znany nam teraz jako Sezam.

W kolejnym punkcie spotkania wręczone zostały podziękowania za bezinteresowną, merytoryczną i wytrwałą społeczną pracę w komisjach konkursowych: księdzu Andrzejowi Polakowskiemu z Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. NMP z Fatimy, Małgorzacie Bekier i Jolancie Drewnowskiej-Koziarskiej z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz Krystynie Skowrońskiej ze Stowarzyszenia Zameczek. „To właśnie postawa tych osób przekłada się na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość i rozwój Gminy Ciechanowiec” - podkreślił burmistrz.

W kolejnej części Olga Regina Tomaszewska podsumowała wyniki współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w latach 2008-2014. Zebrane w prezentacji materiały pozwoliły prześledzić wysokość finansowania zadań publicznych zlecanych w ramach otwartych konkursów ofert, wysokość dotacji na jednego beneficjenta czy też zapoznać się z analizą wieloletniego monitoringu realizacji rocznych programów współpracy.

W ostatnim punkcie spotkania Agnieszka Kieliszek omówiła  główne założenia „Program Współpracy w 2016 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Był to pierwszy krok w konsultacji aktu, który jest kluczowym elementem współpracy samorządu z organizacjami. Szczególny nacisk został położony na analizę propozycji do rozdziału „Priorytetowe zadania publiczne” zawierającego obszary, w ramach których zlecane będą w 2016 roku zadania publiczne. Właściwe zanalizowanie potrzeb lokalnych jest niezbędne aby zrealizować główny cel Programu tj. zaspokoić potrzeby społeczne i podnieść jakość życia mieszkańców gminy oraz zwiększyć udział mieszkańców w rozwoju ich społeczności.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja o tym co jeszcze można zrobić aby współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi była efektywniejsza. Przedstawiciele organizacji wystąpili z wnioskiem aby w miarę możliwości zwiększać środki finansowe na realizację zadań. Pojawiły się także pomysły na realizacje nowych projektów. 
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

fot. O. R. Tomaszewska, A. Kieliszek MPI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

XXXIV sesja Rady Miejskiej
Herb Ciechanowca
XXXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W porządku obrad sprawozdania za 2017 rok... »»
 
Zaproszenie na Charytatywny Bal Karnawałowy
Zaproszenie na Charytatywny Bal AndrzejkowyParafia pw. NMP z Fatimy i Stowarzyszenie Razem zapraszają 27 stycznia 2018 roku na coroczny Charytatywny Bal Karnawałowy. Początek balu o godz. 19.00... »»
 
Ostatnie dni na zgłoszenie do Podlaskiej Marki
logo Województwa Podlaskiego
Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Do 22 stycznia 2018 r. kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa... »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 23-26.01.2018 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Wyniki I zawodów z Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOrganizowany przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych o Puchar Burmistrza Ciechanowca będzie...  »»
 
Szkolenie i konsultacje dotyczące przygotowania oferty
logo NGO
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert zapraszamy na szkolenie i konsultacje na temat prawidłowego opracowania oferty o realizację zadania publicznego w 2018 roku... »»
 
Otwarte konkursy ofert
logo NGO
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności... »»
 
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie
Pomóżmy Bogusi spełnić marzenie. Potrzebna pomoc finansowaBogusia mieszka w Ciechanowcu. Choruje na rzadkie schorzenie. Teraz ma szansę na operację i na normalne życie. Można pomóc Bogusi wysyłając sms, wpłacając dowolną kwotę przez Siepomaga.pl... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl