Program
XI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.12.2015.


Na XI sesji Rady Miejskiej, po wysłuchania sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli dziesięć uchwał, natomiast dwie uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego oraz zwolnień w podatku od nieruchomości nie uzyskały akceptacji radnych.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, w której między innymi dokonano przesunięć środków związanych z realizacją inwestycji. W kolejnej przyjętej uchwale udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 566.500,00 złotych z przeznaczeniem głównie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wojtkowice Stare - Wojtkowice-Dady. Radni uchylili przyjętą w lutym tego roku uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

Podjęto także uchwały dotyczące obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, określenia stawek podatku od środków transportowych, określenia stawek podatku od nieruchomości i określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Wysokość wszystkich podatków pozostawiono na poziomie roku 2015.

W związku z realizacją projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 radni przyjęli uchwałę w sprawie: wykonywania przez Gminę Ciechanowiec działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.

Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Na wniosek wszystkich komisji z Programu usunięto zapis mówiący o pokrywaniu przez Gminę Ciechanowiec kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. Uchwała związana jest z umożliwieniem budowy zakładu zajmującego się produkcją pasz.

Radni wysłuchali założeń do budżetu gminy na 2016 rok. Podjęli decyzję o zwołaniu wspólnego posiedzenia wszystkich komisji w celu omówienia przyszłorocznego budżetu. W kolejnym punkcie radni zapoznali się z analizą wyników finansowych i działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE. W podsumowaniu Przewodniczący Rady wyraził swoje uznanie dla dyrektora PRK FARE za osiągnięcia finansowe.

Gościem XI sesji Rady Miejskiej był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz okazane wsparcie, a zwracając się do radnych i mieszkańców gminy powiedział m.in., że „swoją nominację traktuję jako zaszczyt, ale i zobowiązanie”.

W przedostatnim punkcie obrad Rady Miejskiej burmistrz udzielił odpowiedzi na liczne zapytania radnych. W sprawach różnych przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego złożył wniosek o upamiętnienie zbrodni popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na obywatelach polskich z Ciechanowca na terenie gminy Zabłudów koło miejscowości Folwarki Tylwickie. Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji.


         

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowym
Prośba o niekorzystanie z jednostek pływających o napędzie motorowymDyrektor COKiS i Koło Wędkarskie "Jazgarz" zwracają się z prośbą o niekorzystanie 27 maja w godz. 14.30-17.00 z jednostek pływających o napędzie motorowym... »»
 
Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl