buy medication online
Urządzanie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów zieleni w Gminie Ciechanowiec Drukuj
07.10.2016.
 
Logo WFOSiGW

Urządzanie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych
oraz terenów zieleni w Gminie Ciechanowiec
 
Celem projektu jest poprawienie walorów przyrodniczych terenów wykorzystywanych na potrzeby gospodarki drogowej, pozbawionych zadrzewień. Wykonanie nasadzeń zmniejszy negatywny wpływ oddziaływania ruchu drogowego na bliskie sąsiedztwo z drogą, wpłynie na ograniczenie hałasu w sąsiedztwie dróg, poprawią się walory estetyczne oraz powstaną nowe siedliska dla wielu gatunków zwierząt.

Zadanie polega na nasadzeniu 78 sztuk drzew na terenie gminy Ciechanowiec, w tym:
- 21 sztuk drzew gatunku cis pospolity o wysokości od 160 do 180 cm, na działce nr ewid. 45, obręb Pobikry,
- 9 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. Kościuszki),
- 15 sztuk drzew, w tym 8 sztuk gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm oraz 7 sztuk gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. Kazimierza Uszyńskiego),
- 13 sztuk drzew, w tym 7 sztuk gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm oraz 6 sztuk gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. 11 Listopada),
- 20 sztuk drzew, w tym 10 sztuk gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm oraz 10 sztuk gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. Pińczowska).

Przewidywany efekt ekologiczny to:
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
- złagodzenie efektu cieplarnianego poprzez nasadzenia drzew,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i erozji gleb,
- zwiększenie ilości siedlisk i źródeł pożywienia dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, owadów itp.

Projekt realizowany będzie do 31 października 2016 r.

Koszt nasadzeń wyniesie 15.000 zł, z czego 5.000 zł to koszt własny Gminy Ciechanowiec a 10.000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowuje projekt z zakresu: Ochrona Przyrody - Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej - Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card