buy medication online
 
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare Drukuj
30.09.2016.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare. Wyremontowany został odcinek o długości  192,70 metrów, szerokość pasa wraz utwardzonym poboczem wynosi obecnie 4 metry.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare

fot. A. Kieliszek MPI


Nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej o grubości gr. 4 cm (warstwa ścieralna) i 4 centymetrową warstwą wiążącą. Wykonano utwardzone pobocza i wjazdy z masy mineralno-asfaltowej. Odwodnienie zapewnione jest poprzez powierzchniowy spływ wód.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach dwóch działek, z której jedna stanowi własność Gminy Ciechanowiec a druga Powiatu Wysokomazowieckiego. Koszt przebudowy pokryty został w całości ze środków własnych gminy i wyniósł 106 411,94 złotych.

Na następny rok zaplanowana jest przebudowa 250 metrowego odcinka drogi we wsi Tworkowice. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, czyli tzw. schetynówek. Wnioskowana kwota dofinansowania to 90200 złotych. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem powiat dofinansuje przebudowę ww. drogi kwotą 47246,40 złotych. Koszt robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi 182446,40 złotych.
 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card