buy medication online
 
Dotacje na inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego Drukuj
20.02.2017.
Dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ogłosiło nabór wniosków Nr 3/2017 na operacje z zakresu Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR) w terminie od 01.03.2017 r. (godz. 7.30) do 14.03.2017 r. (godz. 15.00)
 
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty dotyczące inwestycji z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego, a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w tym:
- utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
- dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 
Wnioski można składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 21 lub 22).
 
 
Ogłoszenia wraz pełną dokumentacją dostępne są także w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
kontakt bezpośredni:
p.o. Dyrektora Biura Iwona Wiernicka
tel: 86 275 25 92 w. 38
e-mail: i.wiernicka@bramanapodlasie.pl; biuro@bramanapodlasie.
 
                             

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda
Asystent biura LGD "Brama na Podlasie"

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card