Karta Dużej Rodziny Drukuj

Karta Dużej Rodziny

Od 16.06.2014 r. rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
 
Komu przysługuje:
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.  Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Jakie dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej przyznania, w szczególności:  
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,  
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL jej posiadacza.  

Wniosek:
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w wersji papierowej należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, osoba do kontaktu: Alina Klejzerowicz, pok. nr 21 lub w wersji elektronicznej poprzez stronę empatia.mpips.gov.pl.

Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl   - lista jest aktualizowana na bieżąco.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl