XXX sesja Rady Miejskiej Drukuj
20.10.2017.

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, w sprawozdaniu z prac między sesjami, Burmistrz poinformował między innymi o stanie przebudowy i rozbudowy ulicy Długiej oraz przebudowy budynku nowej biblioteki przy ul. Mostowej, przypomniał także o utrudnieniach na drodze w kierunku Siemiatycz spowodowanych modernizacją drogi wojewódzkiej Nr 690 Ostrożany – Ciechanowiec oraz ogłosił, że firmy remontujące drogę poszukują pracowników.

Burmistrz powiedział także o dwóch konsultowanych dokumentach: projekcie „Programu współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz projekcie „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów”. Spotkanie w ramach konsultacji Programu Współpracy odbędzie się we wtorek, 24 października, w siedzibie COKiS. 

W kolejnej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmiany te obejmują między innymi zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola w Ciechanowcu o kwotę 85 tysięcy złotych. Uchwała przeszła  dwunastoma głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących. Do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej została wprowadzona dodatkowa uchwała w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, która została przyjęta jednogłośnie.

Radni wysłuchali informacji na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz karetki pogotowia w Ciechanowcu oraz odczytali pismo Marszałka Województwa Podlaskiego, z którego wynika, że zespół specjalistyczny karetki w Ciechanowcu zostanie utrzymany. 

Przewodniczący poinformował, że radni przeczytali informacje o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2016/2017 oraz sprawozdanie z działalności COKiS - dokumenty te są dostępne do wglądu w biurze rady.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl