Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec Drukuj
30.12.2009.
 Zbliża się koniec przebudowy ul. 11 Listopada
 
W 2009 roku przebudowana zostałą ulica 11 Listopada. Prace ruszyły na początku lipca. W ramach inwestycji wykonano m.in.: korektę przebiegu jezdni i chodników, nawierzchnię z kostki granitowej na odcinku od placu ks. K. Kluka do wjazdu na teren OSP w Ciechanowcu oraz nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej i chodnikach. W końcowym etapie wykonano warstwę ścieralną z masy bitumicznej. Zamontowano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz posadzono drzewa, krzewy i kwiaty.

Całkowita wartość projektu wyniosła 752 260,48 zł. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, studium wykonalności i nadzór budowlany. Na przebudowę ul. 11 Listopada Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w kwocie 411 667,59 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013.Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.             
 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl