Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach Drukuj
30.12.2016.

Projekt „Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach”
„Polish-German Cooperation on Climate Action
and Air Pollution Reduction in Cities”.
 
Gmina Ciechanowiec bierze udział w projekcie opracowanym i realizowanym przez europejski zespół pod kierownictwem ośrodka analiz polityczno-społecznych adelphi, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz WiseEuropa.

O projekcie:
Dotychczas ponad 800 gmin w Polsce otrzymało dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Jest to pozytywny sygnał, wskazujący, że samorządy w całej Unii Europejskich przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu. Wciąż jednak istnieje potrzeba podejmowania dalszych działań. Ze względu na wykorzystanie systemów grzewczych zasilanych węglem i rozwój sektora transportu, zanieczyszczenie powietrza pozostaje jednym z głównym wyzwań w Polsce, szczególnie na obszarach miejskich.

Projekt ma na celu:
 – pogłębianie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami oraz ważnymi aktorami lokalnymi;
 – wspieranie polskich gmin w inicjowaniu i doskonaleniu rozwoju i wdrażania zintegrowanych strategii i działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego;
 – tworzenie synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zintegrowanych podejść;
 – stymulowanie i doskonalenie dyskusji pomiędzy różnymi aktorami z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki, odgrywających ważną rolę w procesie przechodzenia na gopsodarkę niskoemisyjną w Polsce w szerszym kontekście.

Różnorodne wydarzenia umożliwiające dialog będą wspomagały wzajemne uczenie się poprzez spotkania doświadczonych gmin oraz samorządów lokalnych, które są dopiero na początku drogi w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Spotkania koncentrują się przede wszystkim na strategiach i działaniach na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz transportu przyjaznego dla klimatu.
 
– Konsultacje i wyjazdy studyjne dotyczące wybranych zagadnień gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności: efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii, odnawialnych źródeł energii, transportu i mobilności przyjaznych dla klimatu, zrównoważonego rozwoju urbanistycznego i planowania przestrzennego.
 – Program partnerstwa dla polskich i niemieckich gmin w celu pogłębienia i sformalizowania współpracy bilateralnej na poziomie lokalnym.
 – Ukierunkowane wsparcie w formie szkoleń dla polskich gmin pionierskich we wdrażaniu strategii rozwoju niskoemisyjnego.
 – Spotkania okrągłego stołu dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych i politycznych, think tanków, uczelni wyższych i grup społeczeństwa obywatelskiego mające na celu dyskusję nt. transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w szerszym kontekście społecznym.

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA).
 
Okres realizacji: sierpień 2015 – lipiec 2018

Beneficjenci projektu:
13 polskich miast i gmin: Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze

Strona internetowa: www.low-emission-project.de/pl
 
 
 
 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl