buy medication online
Aktywność seniorów poprzez zdobywanie wiedzy Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie umowy nr PR.526.6.2018 zawartej 9 kwietnia 2018 roku  i aneksu nr 1 z 13 września 2018 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
 
Termin realizacji: od 4 maja 2018 r. do 30 września 2018 r.

Cel: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację i integrację, zwiększenie integracji środowiska seniorów w kontekście poznania nowych, interesujących miejsc i historii życia wybitnego Polaka, zwiększenie świadomości w zakresie wartości dziedzictwa narodowego poprzez uczestnictwo w wyjeździe poznawczym, wzrost aktywizacji seniorów z młodym pokoleniem tj., wnukami na wspólnych warsztatach, wzrost wiedzy z zakresu chemii użytkowej, poprawa integracji środowiska osób dorosłych poprzez udział w wyjeździe do opery, wzmocnienie psychologiczne seniorów, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów.

Uczestnicy: seniorzy 60+ i ich wnukowie.
 
Harmonogram działań:
Maj - warsztaty z zakresu chemii użytkowej - 20 osób;
Lipiec/sierpień - wyjazd poznawczy do Żelazowej Woli i Warszawy - 35 osób;
Wrzesień - wyjazd  do Opery i Filharmonii Podlaskiej - 35 osób;
Wrzesień  - pogadanka psychologa - 20 osób.
 
Koszt projektu: 6495 zł, w tym 5000 zł dotacji i 995 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).
 
Po weryfikacji sprawozdania zadanie zostało uznane za wykonane.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card