XXXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.06.2018.

26 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.”.
1)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok;
2)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2017 rok.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego;
2)    zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3)    udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem;
4)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
5)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec;
6)    oświadczenia woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski;
7)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.
8.Informacja na temat sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec.
9.Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
10.Analiza projektów organizacyjnych szkół 2018/2019.
11.Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym.
12.Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne w tym unijne.
13.Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14.Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.
16.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Sprawy różne i wnioski.
18.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 Zygmunt Józef Kosk
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Bezpłatne badania mammograficzne
27 lipca 2018 roku w Ciechanowcu można będzie wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Na badanie może zarejestrować się każda kobieta w wieku od 50 do 69 lat... »»
 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów miejskich
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów miejskic
COKiS zaprasza nad ciechanowiecki zalew do wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów miejskich. Wypożyczalnia mieści się w budynku obok Stadionu Miejskiego... »»
 
Nowe przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych
logo NGO
Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych. Ustawa zobowiązuje do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki... »»
 
Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podlaskim
Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podlaskimCzy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu dla mieszkańców woj. podlaskiego ... »»
 
500 kajaków - największy spływ kajakowy na Podlasiu
500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu
4 sierpnia na rzece Bug odbędzie się VI edycja spływu kajakowego „500 kajaków”. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie. Każdy kto chce wziąć udział w tym największym spływie... »»
 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Zdjęcie z www.pixabay.com. Autor: kalhhOrganizator wycieczek i innych form zajęć z dziećmi, zatrudniający wychowawców, bądź opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązany jest do... »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza na  wystawę czasową "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia". Wystawa czynna w siedzibie... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl