XXXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.06.2018.

26 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.”.
1)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok;
2)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2017 rok.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego;
2)    zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3)    udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem;
4)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
5)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec;
6)    oświadczenia woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski;
7)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.
8.Informacja na temat sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec.
9.Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
10.Analiza projektów organizacyjnych szkół 2018/2019.
11.Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym.
12.Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne w tym unijne.
13.Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14.Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.
16.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Sprawy różne i wnioski.
18.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 Zygmunt Józef Kosk
 

Informator

Zaproszenie na wystawę czasową "Ciechanowiecka Kuźnia Talentów"
Zaproszenie na wystawę "Ciechanowiecka Kuźnia Talentów" Muzeum Rolnictwa zaprasza na otwarcie wystawy absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych "Ciechanowiecka Kuźnia Talentów" 25 lutego godz. 12.00... »»
 
Szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2019
Logo ARiMRW związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2019, ARiMR zaprasza rolników... »»
 
Bezpłatne szkolenie dla rolników
Bezpłatne szkolenie dla rolnikówBurmistrz Ciechanowca oraz firma Agroekspert Kaczyńscy zapraszają 6 marca 2019 r. o godz. 11.00  do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na bezpłatne szkolenie dla rolników... »»
 
Zapraszamy na najnowszy program kabaretu Czesuaf
Najnowszy program kabaretu CzesuafCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na występ Kabaretu Czesuaf, 2 marca godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu... »»
 
Godziny otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i Pobikrach
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Nastąpiła zmiana godzin otwarcia w miesiącu lutym filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i filii w Pobikrach... »»
 
Podziękowania dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
Podziękowania dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu składa podziękowanie Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu za wsparcie finansowe w postaci 2500 zł... »»
 
Cykl Turniejów Tenisa Stołowego open dla dorosłych
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOd niedzieli 27 stycznia 2019 r. w hali sportowej COKiS przy ul. 11 Listopada 5A trwa Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych...  »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 22.02.2019 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl