Program
Szkolenia dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych Drukuj
31.10.2018.
 
Ciechanowieckie grupy nieformalne otrzymały dotacje na swoje działania
 
W 2019 roku planowane są dwa nabory wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Mikrodotacje przyznawane przez OWOP w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia w społecznościach lokalnych. W związku z tym OWOP zaprasza obecnych i potencjalnych realizatorów projektów do udziału w szkoleniach. 

 
Terminy i tematyka szkoleń


Zarządzanie projektem
Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak przygotować dobrą diagnozę? Jak określa się cele metodą SMART? Jak zaplanować działania i je prawidłowo skosztorysować? Co to jest trójkąt zarządzania projektem? Jak pracować na Harmonogramie Gantt’a? O co zadbać informując o projekcie? Jak stworzyć efektywny zespół projektowy?
 
6.11.2018 r. (10.00-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 

7.11.2018 r. (10.00-15.00) Suwałki,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI,
ul. Kościuszki 71   

14.11.2018 r. (10.00-15.00) Łomża,
Domek Pastora, Krzywe Koło 1,    

15.11.2018 r. (10.00-15.00) Siemiatycze,
Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3
 
Sprawozdawczość
Poruszane zagadnienia to m.in.:
- Jak dobrze przygotować sprawozdanie projektowe: Jak często monitorować wskaźniki? Jak przygotować dokumentację projektową? Jak opisywać faktury? Jak zadbać o rezultaty? Co mieści się w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym?
- Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO:  Do kogo i kiedy organizacja składa sprawozdania? Na czym polega audyt i kiedy jest potrzebny? Jakie organizacja ma obowiązki podatkowe, czyli o podatku od osób fizycznych i składkach ZUS.

  20.11.2018 r. (10.00-15.00) Siemiatycze,
Starostwo Powiatowe, ul. Legionów Piłsudskiego 3

  21.11.2018 r. (10.00-15.00) Suwałki,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI,
ul. Kościuszki 71

  5.12.2018 r. (15.00-19.00) Łomża,
Domek Pastora, Krzywe Koło 1

Rachunkowość  i finanse w NGO

Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak prowadzić dokumentację finansową? Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO? Jak dzielimy koszty w organizacji pozarządowej? Kiedy działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą? Jak prowadzić kasę w NGO?

  23.11.2018 r. (10.00-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Monitoring i ewaluacja

Poruszane zagadnienia to m.in.: W jaki sposób prowadzić monitoring projektu? Jakie są konsekwencje nieosiągnięcia rezultatów projektu i w jaki sposób zapobiegać takim sytuacjom? Jak prowadzić ewaluację projektu, aby na jej podstawie uczyć się „na własnych błędach” i umiejętnie wyciągać wnioski?

  29.11.2018 r. (10.00-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Angażowanie społeczności lokalnej

Poruszane zagadnienia to m.in.:  Czym jest społeczność lokalna? Jak motywować ludzi do działania? Jak diagnozować lokalne problemy? Co pobudza rozwój społeczności i jak pracować w społeczności lokalnej?

  1.12.2018 r. (9.30-15.00) Białystok,
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://bit.ly/rejestracja_na_szkolenia. Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Anna Sędziak, tel. 85 675 21 58.

                    

Anna Sędziak
koordynator Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl