buy medication online
 
Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych Drukuj
23.10.2018.
 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizujący projekt "Akcja Edukacja" oraz Burmistrz Ciechanowca zapraszają na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec.
 
 
Terminy i zakres szkoleń

29 listopada 2018, czwartek, godz. 13.00-19.00
Finansowanie działalności w organizacji, czyli o działalności odpłatnej, darowiznach i innych formach wsparcia – działalność odpłatna NGO daje możliwości usamodzielnienia pod kątem finansowym i realizacji wielu działań. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące działalności odpłatnej (m.in.: jak i dlaczego prowadzić działalność odpłatną, czym się różni od działalności gospodarczej, jak prowadzić ewidencję środków, jak je wydatkować, przykłady prowadzonej działalności odpłatnej w organizacji pozarządowej) oraz kwestie związane z darowiznami i innymi formami wspierania działalności organizacji.
 
 
4 grudnia 2018, wtorek, godz. 13.00-19.00
Prawo w działalności organizacji, czyli o obowiązkach sprawozdawczych i RODO – W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku z zakończeniem roku kalendarzowego; co powinno zawierać sprawozdanie roczne, przykłady sprawozdań, komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne, a komu finansowe, czy każda organizacja musi złożyć CIT-8 oraz  jak zadbać o ochronę danych osobowych podczas realizacji szkoleń, czy lista obecności jest obowiązkowa, jakie dane chronimy, czyli RODO w pigułce.
 
 
Zapisy na szkolenia
 
Organizacje zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: docs.google.com/forms
 
 
Projekt „Akcja Edukacja” finansowany jest z budżetu Gminy Ciechanowiec w ramach realizacji zadania publicznego wynikającego z Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Zaproszenie na szkolenia dla organizacji pozarządowych

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card