buy medication online
 
Majowy Konkurs Jednego Wiersza Drukuj
12.05.2019.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza do uczestnictwa w III Majowym Konkursie Jednego Wiersza. Na laureatów najlepszych utworów czekają ciekawe nagrody.
 
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiadania się mową wiązaną i odbywa się w trzech grupach wiekowych: dzieci (8-12 lat), młodzież (13-18) i dorośli (19+).
 
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki, o dowolnej tematyce i formie. Utwór konkursowy powinien być podpisany pseudonimem i w trzech egzemplarzach przesłany lub dostarczony do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8, 18-230 Ciechanowiec, w terminie do 31 maja 2019 r. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym pseudonimem należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon.

Ocena nadesłanych prac będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap to kwalifikacja do finału nadesłanych utworów, w drugim etapie finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory przed publicznością w czasie wieczoru poetyckiego. Oceny utworów dokona jury, o zakwalifikowaniu do finału, jego terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, ul. Mostowa 8 lub pod numerem telefonu 518 877 020
 
 
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card