buy medication online
Parafia Prawosławna w Ciechanowcu Drukuj

Nie ma pewnych wiadomości dotyczących daty powstania w Ciechanowcu parafii prawosławnej – jedne źródła mówią, że ...w XIV wieku była cerkiew fundowana, inne, że cerkiew została ufundowana w wieku XVI. Wiadomo, że ciechanowiecka parafia w XVII wieku przeszła na unię brzeską.

Pierwsza znana cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika mieściła się przy ulicy Kościuszki. W 1750 roku skomasowano parafialne beneficja i zmieniono lokalizację cerkwi. Nowa cerkiew była drewniana, kryta dachówką, z jedną kopułą i dzwonnicą, zbudowana na działce przy ulicy Maleckiej (dziś Mickiewicza).

Po zjednoczeniu kościoła unickiego z prawosławnym w 1839 roku, parafia unicka w Ciechanowcu powróciła do prawosławia. W 1865 roku z inicjatywy ówczesnych władz rosyjskich obok rynku została wzniesiona kaplica pw. św. Aleksandra Newskiego.

Ze względu na zły stan świątyni parafialnej, w 1873 roku ogłoszono przetarg na wybudowanie nowej, murowanej cerkwi. Została ona konsekrowana 22 maja 1877 roku pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym czasie do parafii należało ok. 150 – 200 wiernych z Ciechanowca, Malca, Przybyszyna, Pełchu, Bujenki i Kułaków.

W październiku 1886 roku założono jednoklasową szkołę cerkiewną, która w następnym roku uzyskała status szkoły cerkiewno-parafialnej.

I wojna światowa przyniosła parafii dotkliwe zniszczenia – w 1915 roku, po ewakuacji ludności w głąb Rosji, zostało rozgrabione wyposażenie cerkwi, a budynek został przeznaczony na inne cele. Po zakończeniu wojny, w 1919 roku opiekę nad ciechanowiecką parafią objął proboszcz z Czarnej Cerkiewnej, który doprowadził do porządku świątynię, zdobył niezbędne wyposażenie i raz w miesiącu odprawiał liturgię.

Ostrzał artyleryjski w czasie II wojny światowej doprowadził do zniszczenia świątyni. W czasie okupacji niemieckiej teren cerkwi zamieniono na miejsce straceń – według relacji w cerkwi i pod jej murami rozstrzelano ponad 60 osób. 25 lat po wojnie na placu cerkiewnym stanął pomnik upamiętniający pomordowanych.

Po zakończeniu wojny opiekę nad parafią sprawował mieszkający w Ciechanowcu duchowny, a po jego śmierci w 1949 roku funkcję tę przejął proboszcz z Grodziska.

W 1953 roku ciechanowieccy parafianie zostali przyłączeni do parafii w Siemiatyczach. Na rzecz biednej parafii ciechanowieckiej przeprowadzono trzykrotnie zbiórkę w cerkwiach całej diecezji warszawsko - bielskiej i podjęto remont świątyni. Nie udało się uratować 4 kopuł nad środkową częścią cerkwi, ale odbudowano dzwonnicę, dach pokryto blachą i położono tynki.

Ponownie remont przeprowadzono w latach 1977-80, kiedy to ogrodzono posesję, odnowiono świątynię i zaopatrzono ją w nowy ikonostas wykonany przez artystę z Siemiatycz, Wiaczesława Szuma.

W tej chwili parafię zamieszkuje 12 wiernych, odpust odbywa się w dniu Przemienienia Pańskiego. Liturgie odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.00

 Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Mickiewicza 32
18-230 Ciechanowiec

Proboszcz: ks. prot. mgr Michał Androsiuk
17-300 Siemiatycze, ul. Sikorskiego 7 m 14
tel.: 85 655 50 37

 

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card