buy medication online
 
Wiktor Wojtkowski - zastępcą burmistrza Ciechanowca Drukuj
08.12.2006.

Wiktor Wojtkowski – zastępca burmistrza CiechanowcaWiktor Wojtkowski urodził się w 1961 roku w Ciechanowcu, żona Małgorzata jest lekarzem stomatologiem, mają dwoje dzieci. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Ciechanowcu. Dyplom magistra inżyniera zdobył w 1985 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego, specjalność Technologia i organizacja budownictwa, Politechniki Białostockiej. Tam też ukończył w 1992 roku Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W przeszłości pracował jako inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce. Przygotowywał inwestycje miejskie kubaturowe i liniowe (ulice, mosty, uzbrojenia) i prowadził nadzór nad ich realizacją. Współpracował z projektantami, przygotowywał dokumentację przetargową, wykupy terenów pod inwestycje oraz prowadził nadzór budowlany budowy obiektów szkolnych i remonty.

Był Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce - kierował urzędem, koordynował i wdrażał reformę administracyjną kraju.

Sprawował funkcję wiceprezydenta Miasta Ostrołęki nadzorując pracę referatów: inwestycji miejskich, dróg, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zajmował także stanowisko Dyrektora Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Przed objęciem funkcji zastępcy burmistrza Ciechanowca był inspektorem nadzoru robót ogólnobudowlanych w firmie Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami „ZEST” Sp. z o. o. w Warszawie, która zarządza 3 tyś. mieszkań.

7 grudnia 2006 roku burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko powołał na stanowisko zastępcy burmistrza Wiktora Józefa Wojtkowskiego. Będzie on nadzorował pracę Referatów: Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz pracę Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE”.

Najważniejszymi działaniami, jakie zastępca burmistrza podejmie w nadchodzących miesiącach jest przygotowanie “Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec” oraz aktualizacja “Strategii rozwoju miasta”. Projekty uchwał będą przedstawione przez Burmistrza Radzie Miejskiej.

W celu doprowadzenia do umieszczenia w planach wojewódzkich modernizacji drogi 694 na odcinku Małkinia – Ciechanowiec – Brańsk gmina zamierza nawiązać jak najściślejszą współpracę z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim oraz Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.

Kolejnym działaniem będzie dążenie do rozpoczęcia przez samorząd województwa podlaskiego budowy tamy w Tworkowicach oraz znalezienie inwestora, który zagospodaruje budynek w Tworkowicach, w którym miał być Dom Pomocy Społecznej. 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card