Kluby Przedszkolaka w naszej gminie Drukuj
22.12.2006.

Gmina Ciechanowiec zgłosiła swój udział w projekcie „Kluby Przedszkolaka na wsi”. 19 grudnia 2006 na spotkaniu, podczas którego poddano analizie zgłoszenia, zapadła decyzja, że projekt ten będzie realizowany m.in. w naszej gminie. Kluby powstaną we wsiach Łempice i Radziszewo Stare. W pozostałych zabrakło minimalnej liczby dzieci tj.10 do zorganizowania takiej placówki.
   
„Kluby Przedszkolaka na wsi” to projekt partnerski realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Założenia Projektu 

Celem projektu jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat we wsiach, w których nie ma przedszkoli. Projekt będzie realizowany od listopada 2006 r. do marca 2008 r. w 2 województwach: podlaskim i lubelskim. Na terenie tych województw, w których nie ma przedszkoli, planuje się we współpracy z około dwudziestoma gminami założenie 62 Klubów Przedszkolaka, w których nauczyciele będą pracować z dziećmi 15 godzin tygodniowo według programu pracy spełniającego wymogi podstawy programowej dla przedszkoli.
W ramach projektu Fundacja:
  - przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do pracy w Klubach Przedszkolaka
  - sfinansuje wyposażenie wszystkich Klubów w meble i materiały edukacyjne dla dzieci
  - zapewni wynagrodzenie nauczycieli w czasie trwania projektu
  - zapewni nauczycielom wsparcie merytoryczne w postaci systematycznych konsultacji psychologów i logopedów
  - przeprowadzi zewnętrzną ewaluację warunków pracy w Klubach, rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wpływu zajęć na przygotowanie dzieci do szkoły.
O udział w Projekcie ubiegały się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie leżące na terenie województw lubelskiego i podlaskiego. Gminy takie przedstawiły analizę potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej (z uwzględnieniem aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej), kwalifikacje kandydatów na nauczycieli, propozycje rozmieszczenia Klubów Przedszkolaka, możliwości kontynuowania projektu ze środków własnych w przyszłości.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl