buy medication online
 
Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej Drukuj
30.01.2007.

25 stycznia 2007 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Komendant OSP powitał zgromadzonych członków OSP i przybyłych gości – burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko i zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej młodszego brygadiera Tomasza Sieńczuka.

Po przyjęciu programu obrad, komendant przedstawił sprawozdanie z działalności ciechanowieckiej OSP w 2006 roku i omówił plany na rok bieżący. W ubiegłym roku do OSP należało 25 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych, w tym czasie przybył 1 nowy strażak, a ubyło 6.

Ciechanowiecka OSP wzięła udział w 84 akcjach (w 65 uczestniczyła samodzielnie, w 19 wspólnie z innymi jednostkami) – zlikwidowała 52 miejscowe zagrożenia i zgasiła 34 pożary. Były także wyjazdy poza teren gminy, a nawet powiatu: Wyszonki - Nagórki, Kuczyn, Rudka i Boguty. Oprócz tego organizowano ćwiczenia, obchody Dnia Strażaka i wygłoszono dwie pogadanki dla młodzieży.

W 2006 roku dokonano termomodernizacji budynku straży oraz dokonano zakupów sprzętu i umundurowania – mundurów bojowych z gore-texu, hełmów, rękawic, kominiarek.

Plany na rok 2007 to m.in.: zakup nowego wozu bojowego, zakupy sprzętu – w tym aparatów ochrony dróg oddechowych, zakup mundurów wyjściowych, przeprowadzenie remontu wewnątrz strażnicy i zamówienie prenumeraty pisma “Strażak”. W związku ze zmianą wymagań i przepisów jaka dokonała się w ostatnich latach, planowany jest udział w szkoleniach 24 szeregowych, 4 operatorów sprzętu, 6 użytkowników aparatów ochrony dróg oddechowych, 2 naczelników i 4 dowódców. 

Jednym z najpilniejszych zadań na rok bieżący jest pozyskanie co najmniej 5 nowych członków zwyczajnych straży i 10 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W czasie walnego zebrania poruszono także problem przygotowań do obchodów 100-lecia istnienia OSP w Ciechanowcu. Strażacy obecni na zebraniu podjęli uchwałę o przekazywaniu 50% ekwiwalentu należnego za udział w akcjach do kasy obchodów święta.

Ostatnim, miłym akcentem było przyznanie, na wniosek komendanta, godności członka honorowego OSP druhowi Kazimierzowi Radziszewskiemu.
 
Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej
 
Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej
 
Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card