Nagrody w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek przyznane Drukuj
03.02.2007.

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców na wartość kulturową i piękno drewnianych budynków. W I edycji konkursu zgłoszono 31 obiektów.
   
Do współpracy przy II edycji konkursu Urząd Marszałkowski zaprosił Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Szersza reklama Konkursu w mediach i nawiązanie współpracy z Urzędami Gmin zaowocowało w 2006 roku zgłoszeniem do konkursu 197 obiektów drewnianych. 

W czasie objazdu i oceny zgłoszeń dokonanego w terenie, zdyskwalifikowano 46 obiektów jako nie odpowiadające kryteriom konkursu. Ostatecznie jury konkursu poddało ocenie 151 zgłoszeń. Spośród 23 obiektów nominowanych do nagród wybrano zwycięzców:

    I miejsce:
• Stefan Czabaj z Nowoberezowa, gm. Hajnówka, za “Zagrodę Stefana” składającą się z domu mieszkalnego i zagrody z 1863 roku oraz domu mieszkalnego z 1901 roku.

    II miejsce:
• Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja z Białowieży, gm. Białowieża, za plebanię z 1891 roku,
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Pietkowie, gm. Poświętne, za plebanię z II połowy XVIII wieku.
• Marek Mieszkowski z Czarkówki Dużej, gm. Perlejewo za budynek mieszkalny z 1865 roku.

    III miejsce:
• Adam Tomaszuk z miejscowości Soce, gm. Narew, za dom z 1932 roku,
• Alicja Matusiewicz z Tykocina, gm. Tykocin za dom z 1768 roku,
• Młodzieżowy Klub Sportowy “Sprząśla” z Supraśla, gm. Supraśl za zagrodę składająca się z budynków mieszkalnego i gospodarczego oraz kuźni z II połowy XIX wieku, które zostały przeniesione z Woronicz,
• Andrzej i Alicja Karczewscy z Masiewa I (Starego), gm. Narewka, za dom z 1945 roku,
• Piotr Szyryński z Posejneli, gm. Giby za dom z 1928 roku i spichlerz z przełomu XVIII/XIX. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 stycznia 2007 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. K Kluka w Ciechanowcu. Na uroczystość byli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych oraz właściciele nominowanych i nagrodzonych budynków. Po wręczeniu nagród dyskutowano o potrzebie ochrony zanikającego budownictwa drewnianego i możliwościach uzyskania dotacji na ten cel.

W 2007 roku będzie ogłoszona III edycja Konkursu, którego gospodarzem ponownie będzie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
 
Nagrody w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek przyznane

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl