VII sesja Rady Miejskiej Drukuj
20.04.2007.

16 kwietnia, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad było przewidziane głosowanie nad siedmioma uchwałami dotyczącymi: absolutorium dla Burmistrza za 2006 rok, zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmiany w Statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, obwodów głosowania, przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec”, zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
   
Rada Miejska uchwaliła sześć z zaplanowanych uchwał. Głosowanie nad uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec” zostało przełożone na następną sesję.

Z treścią podjętych uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII sesja Rady Miejskiej

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl