Internetowe Centrum Informacji Multimedialnych
16.02.2006.


Dzięki projektom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego- Projekt EFS dla Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych oraz spełnieniu warunków niezbędnych do otrzymania Internetowego Centrum Informacji Multimedialnych, biblioteka szkolna naszego gimnazjum otrzymała cztery komputery z dostępem do Internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka). Dzięki pomocy organu prowadzącego przygotowano bibliotekę od strony technicznej- umeblowano czytelnię, dostosowano sieć elektryczną, zapewniono stały dostęp do Internetu, sfinansowano odpowiednie szkolenie dla nauczyciela biblioteki. 

Biblioteka z ICIM stała się bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym miejscem, w którym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, a nauczyciele poszerzać wiedzę i doskonalić techniki sprzyjające urozmaiceniu swoich lekcji

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnych