W trosce o zdrowie odbiorców naszych usług oraz pracowników PRK FARE, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, od dnia 17 marca do odwołania wprowadza się zmiany w prowadzeniu działalności.

Odczyty przez inkasentów zostają wstrzymane. W związku z powyższym, aby uniknąć rozbieżności w odczytach wodomierzy zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów drogą telefoniczną pod numer 86 277 10 42 - obowiązkowo do końca miesiąca w godzinach 7.00 - 15.00

W przypadku braku podania stanu licznika zostaną wystawione faktury prognozowane (z odczytem szacunkowym).

 

Pozostałe usługi:

  • zgłaszanie awarii - tel. 500 134 014
  • wywóz nieczystości płynnych - tel. (86) 277 10 42

Kontakt w godzinach 7.00 - 15.00

Powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.