Pierwszą szkołą średnią ogólnokształcącą w historii Ciechanowca była Ciechanowiecka Czteroklasowa Szkoła Miejska założona w 1908 roku i istniejąca do 1915 roku, kiedy to w czasie działań wojennych budynek szkoły (tzw. "zameczek") uległ zniszczeniu. Była to szkoła tylko dla chłopców, z językiem wykładowym rosyjskim. Działania zmierzające do reaktywowania szkoły średniej, nie przyniosły rezultatu przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Druga szkoła średnia to Żydowska Szkoła Rzemieślnicza, istniejąca w latach 1910-1915, mieszcząca się w specjalnie wybudowanym gmachu przy ulicy Kościelnej. Także w tej szkole językiem wykładowym był rosyjski i także ona uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1915 roku.

 

Ponowne starania o utworzenie szkoły średniej, podjęte tuż po zakończeniu II wojny światowej przez kierownika szkoły powszechnej Władysława Święcickiego, nauczyciela Michała Palutko, lekarza dr Pawła Olszewskiego, ks. Dziekana Nikodema Kowalewskiego i burmistrza Władysława Woźniackiego, zostały uwieńczone powodzeniem. Po skompletowaniu I i II klasy, już 4 lutego 1945 roku przystąpiono do nauczania w nowo założonym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym. Burmistrz przekazał na siedzibę szkoły budynek po dawnej Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, w którym szkoła mieściła się do 1972 roku. Już w roku szkolnym 1946/1947 działało pełne, czteroklasowe gimnazjum. W roku 1947 opuściło szkołę osiemnastu, a w 1948 roku dziewiętnastu absolwentów z tzw. "małą maturą". W 1948 roku szkoła uzyskała nazwę Szkoła Ogólnokształcąca typu licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu, a po upaństwowieniu w 1949 roku: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Ciechanowcu.

 

W następnych latach systematycznie zwiększa się liczba uczniów w szkole, co prowadziło do kłopotów lokalowych, które powiększyły się po utworzeniu w 1961 r. przy ciechanowieckim liceum Filii II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Białymstoku oraz w 1971 r. Filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Siemiatyczach. Już w 1957 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Liceum, który gromadził środki na rozbudowę szkoły. Jednakże na początku lat 60-tych władze oświatowe wstrzymały tę inicjatywę. Po wybudowaniu w latach 1967-1968 nowego gmachu szkoły podstawowej, przystąpiono do adaptacji starej siedziby na potrzeby liceum. Prace te ukończono 1972 roku i liceum przeniosło się do budynku przy ulicy Szkolnej, a gmach przy ulicy Kościelnej przeznaczono na internat, który też od lat zmagał się z kłopotami lokalowymi. Modernizację tego budynku ukończono w 1977 roku.

 

Kolejna zmiana następuje w 1980 roku, kiedy to powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Elektroniczna i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. 2 czerwca 1981 roku szkoła przyjmuje imię Jarosława Iwaszkiewicza i otrzymuje sztandar od Komitetu Fundacji Sztandaru. W 2001 roku powstały Policealne Studium Informatyczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 12 października 2018 roku Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia (szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu) otrzymały imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa o profilu humanistycznym
 • klasa o profilu prawniczym
 • klasa o profilu politechnicznym
 • klasa o profilu medycznym
 • oddział przygotowania wojskowego - certyfikowana wojskowa klasa mundurowa

 

Technikum:

 • technik usług fryzjerskich
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 • oddzial wielozawodowy

 

Branżowa Szkoła II stopnia

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik rolnik

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • profil ogólny

 

Szkoła Policealna

 • technik administracji
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik usług kosmetycznych

 

Kursy kwalifikacyjne

 • rolnik
 • technik rolnik
 • kucharz
 • fryzjer
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług fryzjerskich

 

Szkoła dysponuje internatem, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uczestniczy w programach międzynarodowych: projekcie edukacyjnym PEACE (People's Entusiasm Acting for Cultural Education), działalności szkolnych klubów UNESCO i w projekcie SOKRATES-COMENIUS. W ramach tej działalności nawiązano współpracę ze szkołami: Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" Magdeburg (Niemcy), Zespół Szkół Społecznych nr 1 WSP "Ekola" Wrocław (Polska), Biskupske Gymnasium Bohuslava Balbina Hradec Kralove (Czechy) oraz szkołami z Grodna i Mińska (Białoruś).

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
tel./fax.: 86 277 11 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zsoiz-ciechanowiec.pl