fundusz rozwoju regionalnego

W październiku 2021 roku Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

 

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 832 000 złotych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Ciechanowiec poprzez dostarczenie pelletu gospodarstwom ubogim energetycznie” w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

 

Realizacja inwestycji zakłada budowę zakładu do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu. Łączny koszt zadania to 2 290 000 zł, z czego 80% - 1 832 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Norweskich, zaś 458 000 zł środki własne gminy.
Zakład zlokalizowany będzie przy ul. Wspólnej w Ciechanowcu, obok oczyszczalni ścieków.

 

Więcej na temat Funduszy

www.eeagrants.org