Bogdan Zieliński - starosta wysokomazowiecki

 

Urodził się 19 kwietnia 1971 roku w Wysokiem Mazowieckiem. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę samorządową rozpoczął w 1998 r. jako Sekretarz Gminy Kulesze Kościelne. W roku 1998 pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Kulesze Kościelne. Od 2002 r. jest Radnym Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, a od 2005 roku pełni funkcję Starosty Wysokomazowieckiego.

 

Osiągnięcia w pracy samorządowej:

IV miejsce Powiatu Wysokomazowieckiego w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządu w latach 2013-2015 w kategorii powiaty, VI miejsce Powiatu Wysokomazowieckiego w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki funduszy UE na projekty społeczne obejmujące inwestycje w latach 2007-2015 w kategorii powiaty, V miejsce Powiatu Wysokomazowieckiego w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządu w latach 2014-2016 w kategorii powiaty, IV miejsce w Polsce Powiatu Wysokomazowieckiego w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządu w latach 2015-2017 w kategorii powiaty, II miejsce w Polsce Powiatu Wysokomazowieckiego w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządu w latach 2016-2018 w kategorii powiaty, I miejsce w Polsce Powiatu Wysokomazowieckiego w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządu w latach 2019-2021 w kategorii powiaty.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złoty Krzyż Zasługi - 2017 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2009 r.
 • Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - 2011 r.
 • Srebrny Medal Za Zasługi Dla Policji - 2012 r.
 • Odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielcznego - 2009 r.
 • Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - 2013 r.
 • Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Rolnictwa - 2017 r.
 • Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża - 2019 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2021 r.

 

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji:

 • Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP od 2017 r.
 • Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

 

Obecny powiat wysokomazowiecki istniejący od 1 stycznia 1999 roku to miasto Wysokie Mazowieckie, gminy Ciechanowiec, Szepietowo, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze-Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły i Wysokie Mazowieckie. Unikalne cechy jakie należy podkreślić w działalności powiatu to znakomite rolnictwo i przetwórstwo, bezpieczeństwo, czyste środowisko oraz wysoki standard życia. Pomimo szczupłości środków samorząd powiatu kładzie nacisk na inwestycje. Dzięki dobrej współpracy i skutecznym pozyskiwaniu funduszy Zarządowi Powiatu, któremu przewodniczy Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, udało się zrealizować wiele inwestycji. Każdego roku powiat jest laureatem pisma samorządowego „Wspólnota” w rankingu najwięcej inwestujących jednostek w kraju i dotychczas zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce.

 

Na terenie gminy Ciechanowiec działa wiele jednostek powiatowych, które są prężnie rozwijane i dofinansowywane. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i bezkompromisowości Bogdana Zielińskiego, na terenie gminy Ciechanowiec tylko w ostatniej kadencji samorządowej zostały przeprowadzone między innymi takie inwestycje, jak:

 • przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - największego internatu dla uczniów w województwie w podlaskim; dzięki zrealizowanej inwestycji w budynku internatu mieszkać może 220 uczniów - tym samym podwojono liczbę miejsc dla młodzieży
 • remont pomieszczeń na potrzeby Poradni Rehabilitacji, Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Punktu Pobrań w Ciechanowcu, funkcjonujące jako cześć Struktury Organizacyjnej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
 • przystosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb poradni fizjoterapii w Ciechanowcu, gdzie zabiegi są w pełni finansowane przez NFZ
 • modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
 • generalny remont Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Ciechanowcu wchodzącego w skład Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Dodatkowo, Bogdan Zieliński nie ustaje w staraniach o podniesienie standardu infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciechanowiec. To dzięki jego zaangażowaniu, na terenie gminy Ciechanowiec zostały już zmodernizowane lub są w trakcie wykonywania takie inwestycje, jak:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 2616B ul. Drohicka w Ciechanowcu
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2095B na odcinku Ciechanowiec-Tworkowice
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare-Wojtkowice Glinna
 • przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę
 • przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Radziszewo-Sieńczuch - Czaje-Wólka
 • przebudowa dróg powiatowych Nr 2618B ul. Pałacowa w Ciechanowcu i Nr 2093B Ciechanowiec – Kozarze
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch.

 

Na uznanie zasługuje także fakt, że dzięki staraniom Bogdana Zielińskiego w Ciechanowcu funkcjonuje jedyne w powiecie Biuro Zamiejscowe Starostwa Powiatowego: Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Wydział Komunikacji i Dróg - z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Starosta Wysokomazowiecki doprowadził do uregulowania spraw własnościowych Przedszkola w Ciechanowcu. Jego energiczne działania spowodowały wydanie przez Wojewodę Podlaskiego Zarządzenia nr 65/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ciechanowiec, na podstawie którego nastąpiło nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ciechanowiec działek i budynku, na terenie których mieści się Przedszkole.

 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Bogdana Zielińskiego w latach 2019-2022 Gmina Ciechanowiec pozyskała środki finansowe na modernizację i budowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Były to środki na wykonanie takich inwestycji jak:
budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu

 • przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej
 • przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska
 • przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły
 • rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze
 • przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu
 • przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu
 • przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu
 • rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna
 • rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk
 • rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn
 • budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu
 • przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km
 • rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km
 • rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km
 • przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km
 • rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec
 • rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec
 • budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu
 • rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108855B w miejscowości Bujenka
 • przebudowa dróg gminnych na odcinku Przybyszyn - Malec

 

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński bardzo zabiegał o budowę obwodnicy Ciechanowca. Między innymi dzięki jego zaangażowaniu w czerwcu 2022 r. została podpisana umowa na sfinansowanie budowy obwodnicy. To on był także orędownikiem funduszy, które gmina Ciechanowiec pozyskała z Polskiego Ładu na wykonanie remontów szkół i budowę stacji uzdatniania wody w Radziszewie-Sieńczuch.

 

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Ciechanowca" Bogdanowi Zielińskimu jest ważnym aktem docenienia działalności osoby, która większą część swojego życia w sposób wyjątkowy poświęciła lokalnemu samorządowi. Jest wyrazem uznania, wyrażonego przez dużą część lokalnej społeczności dla zasług i dorobku Starosty Wysokomazowieckiego.