Hubert Ress (1926-2010) - działacz społeczny miasta parnerskiego Rosbach

 

Urodzony w 1926, zmarł 30 kwietnia 2010 roku. Hubert Ress był z zawodu rolnikiem, prowadził "Beinhardshof" - duże gospodarstwo rolne od pradziada dzierżawione przez rodzinę Ressów. Po przekazaniu go w 1980 roku synowi Jörgowi-Walterowi, skupił się na działalności społecznej i politycznej.

 

Hubert Ress był przewodniczącym Spółdzielczego Koła Maszynowego, członkiem zarządu Towarzystwa Wodno-Ziemnego, towarzystw ubezpieczeniowych, mleczarni. Pełnił także funkcję przewodniczącego Sądu Lokalnego Górnego i Dolnego Rosbach, oraz przewodniczącego frakcji parlamentarnej Stowarzyszenia Wolnych Wyborców przy Radzie Miejskiej Rosbach.

 

Był szanowany, lojalny i otwarty, potrafił rozwiązywać konflikty, przetrwać kryzysy polityczne. W życiu stosował zasady równości wszystkich ludzi, nie dzieląc ich według rasy, wyznania czy pochodzenia. Dzięki sile przekonywania i właściwej argumentacji, potrafił przekonać innych o konieczności otwarcia się na wschód. Z ogromnym zapałem i osobistym zaangażowaniem podjął ideę swego syna Klausa-Ulricha nawiązania kontaktów z Ciechanowcem - w dużej mierze dzięki niemu nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rosbach i Ciechanowcem, co stworzyło podstawy do współpracy między miastami.

 

Społeczeństwo i władze Ciechanowca doceniły działania Huberta Ressa i 21 sierpnia 1995 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.