Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 730 999,85 zł

Dofinansowanie: 321 027,62 zł

Wkład własny: 409 972,23 zł

Zakres prac:

Zadanie obejmowało rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o łącznej długości 315 m, w tym wykonanie: nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwy odcinającej z piasku, chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podsypce piaskowej, poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego, wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej, podbudowy pod wjazdami, progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszyc (z gotowych elementów gumowych), ustawienie obrzeży betonowych, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie zieleńcy poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą.