Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 475 770,24 zł

Dofinansowanie: 270 293,24 zł

Wkład własny: 205 477,00 zł

Zakres prac:

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej czterech odcinków w ulicy Pińczowskiej o nawierzchni bitumicznej, łącznej długości 259,2 metrów. Wartość zadania wyniosła 475 770,24 zł. Na inwestycję Gmina Ciechanowiec pozyskała środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie, tj. 270 293,24 zł. Roboty budowlane wykonała firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk z Siemiatycz.