Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 131 994,99 zł

Dofinansowanie: 64 951,99 zł

Wkład własny: 67 043,00 zł

Zakres prac:

Rozbudowa obejmowała roboty przygotowawcze na odcinku 673 m i roboty ziemne w tym: plantowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu, o powierzchni 3430 m2, wykonanie poboczy i wjazdów żwirowych szer. 5 m i gr. 10 cm zagęszczonych mechanicznie. Prace prowadziła Firma KUNICCY s.c.Paweł Kunicki, Robert Kunicki. Przebudowę drogi realizowała firma KUNICCY Sp. c. Paweł Kunicki Robert Kunicki z Brańska.