Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 3 403 610,93 zł

Dofinansowanie: 784 248 zł

Wkład własny: 2 619 362,93 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła przebudowy odcinka drogi gminnej ulica Spółdzielcza o długości 764,37 m, łącznie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Spółka Jawna Wołomin.