Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 1 406 382,19 zł

Dofinansowanie: 735 628,71 zł

Wkład własny: 670 753,48 zł

Zakres prac:

Na ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wykonano przebudowę nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wyniosła 1 406 382,19 zł, z czego 735 628,71 tys. zł stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 661 353,48 zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini.