Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 2 486 504,29 zł

Dofinansowanie: 732 000 zł

Wkład własny: 1 754 504,29 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła rozbudowy drogi gminnej ulica Armii Krajowej o długości 0,387 km z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Spółka Jawna Wołomin.