Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 2 060 874,54 zł

Dofinansowanie: 1 192 864,64 zł

Wkład własny: 868 009,90 zł

Zakres prac:

Rozbudowa obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości ponad 800 metrów wraz z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej, ustawienie obrzeży i krawężników betonowych. Przebudowane zostały wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do odbioru wody opadowej. Wybudowany został parking z 34 miejscami postojowymi, w tym dwoma miejscami dla niepełnosprawnych oraz próg zwalniający z wyniesionym przejściem dla pieszych, oznakowane zostały ponadto cztery przejścia dla pieszych. Prace prowadziła Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini.