Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Programu współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany dalej Programem.


Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2021 roku. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do projektu Programu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 16 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Kompletnie wypełniony formularz można złożyć do 6 listopada 2020 r.

  • osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
  • drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • faksem na nr: 86 277 10 66

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

Podstawa prawna:

  • 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
  • uchwała nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 
pobierz