Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Wojtkowicach Starych.

 

Realizacja  Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Dofinansowanie: 21 870 zł
Całkowita wartość: 54 000 zł

 

12 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Wojtkowicach Starych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 21 870 zł. Całkowita wartość inwestycji to 54 000 zł.