Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Ciechanowcu.

 

Realizacja  Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Dofinansowanie: 57 510 zł
Całkowita wartość: 142 000 zł

 

12 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Ciechanowcu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 57 510 zł. Całkowita wartość inwestycji to 142 000 zł.