Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ 

 

 

Od 1 lutego online, a od 1 kwietnia w formie papierowej, można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

 

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w urzędzie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez rodzica.

 

Kiedy złożyć wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Rodziny po rozwodzie

Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, potwierdzając prawomocnym wyrokiem sądowym. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) - oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, potwierdzając prawomocnym wyrokiem sądowym. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500 +” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego roku.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. 4 (parter), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany oraz bankowość elektroniczną.

 

pobierz

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa  www.mpips.gov.pl