Program Czyste Powietrze

 

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Nowe zasady Programu Czyste Powietrze 2.0 obowiązujące od 15 maja 2020 r. uproszczają postępowanie aplikacyjne oraz zwiększają dostępność Programu dla beneficjentów. Zmieniono limit dofinansowania, a ponadto podzielono go na część podstawową i rozszerzoną.

 

W segmencie pierwszym - podstawowym - obowiązującym od połowy maja 2020 r. beneficjent, którego dochód nie przekracza 100 tys. zł w skali roku, może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:

  • wymianę starego kotła
  • termomodernizację budynku
  • wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

 

Od października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą część Programu - rozszerzoną - skierowaną do osób o niższych dochodach, które będą mogły starać się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów eko-inestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:

  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę
  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę

 

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy, właściwej ze względu na zameldowanie) wydawane na wniosek osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

 

W celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Białymstoku.

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 11 (I piętro)

  • Kontakt telefoniczny: 86 277 11 45 wew. 36 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00)
  • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

informacja   więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/