cyfrowa gmina

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

W naborze prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec wpłynęło 27 wniosków, z których pozytywną weryfikację przeszło 17 wniosków (9 rodzin). Łącznie Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 65.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

 

Nazwa projektu:

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Cel projektu:

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu zostało przeznaczone jest na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami umożliwiających pracę zdalną.

Wartość projektu:

65.000,00 zł, w ramach których zostało zakupionych 17 szt. sprzętu komputerowego (laptop).

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Opis projektu:

Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

 

cyfrowa gmina 1