002

 

Gmina Ciechanowiec dzięki „Programowi wyrównywania różnic między regionami III” otrzymała możliwość zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

W ramach zadania zakupiono samochód Toyota Proace Verso. Koszt całkowity zakupu busa wyniósł 140 564 zł. Kwota przyznana i wykorzystana na realizację projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 84 649 zł. Środki własne gminy wyniosły natomiast 55 915 zł. Zakupiony pojazd jest przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Dzięki tej inwestycji niepełnosprawni z gminy Ciechanowiec będą mogli częściej uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturowym, czy też sportowym.