Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w gminie Ciechanowiec

 

 

Żłobek powstał po przebudowie części parteru budynku szkoły podstawowej. Znajdują się tam m.in. sale zabaw, sale do leżakowania, łazienki, pomieszczenie socjalne oraz stołówka. Przed budynkiem utworzono także plac zabaw.

W ramach projektu wykonano:

  • przebudowę parteru Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5
  • zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi oraz pomieszczeń personelu
  • dostosowanie siedziby do potrzeb dzieci, w tym wyposażenie pomieszczeń na pobyt zbiorowy, sal do leżakowania, łazienek, pokoju pielęgniarki, świetlicy, szatni i pomieszczenia gospodarczego.

 

Zadanie pn. „Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka” zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z dwóch źródeł:

  1. W ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Koszt ogólny zadania: 1 285 909,78 zł

Dofinansowanie:  954 716,89 zł

Środki własne: 331 192,89 zł

  1. W ramach podpisanej w 2021 r. umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na dofinasowanie projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt ogólny zadania: 778 533,57 zł

Dofinansowanie:  661 083,57 zł

Środki własne: 117 450,00 zł

 

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

 

002