002

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Nr projektu RPO.08.06.00-20-0251/18

 • Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
 • Planowany okres realizacji: 14.01.2019 r. - 14.06.2019 r.
 • Wartość projektu: 307 668,04 zł
 • Dofinansowanie: 239 642,63 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:

 • utwardzenie terenu kostką brukową betonową
 • wykonanie ogrodzenia
 • wykonanie murków ozdobnych
 • montaż trzech lamp oświetleniowych
 • montaż 4 szt. elementów siłowni plenerowej tj. orbitrek, biegacz, poręcze, drążek
 • montaż ławeczek
 • wykonanie nasadzenia krzewów, drzew wieloletnich, urządzenie klombów i trawnik.

Cel główny: poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego obszaru Ciechanowca.