cyfrowa gmina

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa projektu:

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent:

Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Planowany okres realizacji:

15.02.2022 - 15.02.2023

Wartość projektu:

173 249,26 złotych

Finansowanie projektu:

Dofinansowanie: 62 500,00 zł, w tym 52 675,00 zł zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej oraz 9 825,00 zł z budżetu państwa

Opis projektu:

Przedsięwzięcie grantowe realizowane będzie w podziale na dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną. W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  • likwidację barier architektonicznych, polegającą na wykonanie pochylni i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
  • dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • oznaczenie pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych

Biuro projektu:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15
Kontakt telefoniczny 86 277 11 45 wew. 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)
skrytka ePuap: /7d0kley88z/skrytka

 

pfron lempice 1