002

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Odbiór prac nastąpił 20 maja 2020 r.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 225 080 zł, z czego 713 147,97 zł stanowiły środki własne, zaś 511 932,03 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była firma „Master” Emil Borys, mająca swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zadanie obejmowało wykonanie remontu pomieszczeń sal dziennych, remontu pomieszczeń sanitarnych, remontu korytarzy i klatek schodowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan. i c.o. włącznie z wymianą grzejników w całym budynku. Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez remont budynku i adaptację pomieszczeń do potrzeb dzieci i nauczycieli.


Zadanie „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu” było realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

.