fundusz rozwoju regionalnego

 

20 maja 2020 r. dokonano odbioru prac w ramach zadania "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu". Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 675 998,87 zł, z czego 393 245,18 zł stanowiły środki własne, zaś 1 282 753,69 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wykonawcą inwestycji była firma ALDO Technika Grzewcza Sławomir Wiśniewski z Dąbrówki Kościelnej oraz „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z miejscowości Bryki. Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu wraz z zastosowaniem OZE, w ramach której wykonane zostały:

 • montaż pompy ciepła i wykonanie ogrzewania podłogowego (z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pompy ciepła)
 • wymiana stolarki okiennej (część dydaktyczna)
 • wymiana stolarki drzwiowej
 • wymiana okien sali gimnastycznej
 • docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia
 • wykonanie docieplonej podłogi na gruncie
 • docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych
 • docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego
 • modernizacja oświetlenia (w tym instalacja elektryczna)
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • wykonanie zadaszeń nad wejściami.

 

Celami bezpośrednimi projektu był: wzrost oszczędności energii w budynku, wzrost efektywności energetycznej budynku i redukcja emisji CO2. Celem społecznym było podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie.

 

Projekt "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.